Bli medlem

Medlemsavgifterna för 2020: 100 kr för vuxen, 25 kr för juniorer (t.o.m. 19 år).

Medlemskap i underföreningen "Boulens Vänner" kostar 50 kr.

Använd nedanstående formulär för att skicka in dina uppgifter till Grötö Kappseglningsklubb och betala sedan in medlemsavgiften till föreningens plusgirokonto 1206967-0.

Typ av medlemskap
 

Namn (förnamn och efternamn):

 

E-postadress:

 

Adress:

 

Postummer och ort:

 

Att betala in:kr

Eventuellt meddelande